تبلیغات
عینک آفتابی | ارائه دهنده عینک آفتابی های مارک در کشور - روش تنظیم عینک

اولین ، به روز ترین ، معتبرترین فروشگاه عینک آفتابی در ایران

روش تنظیم عینک

تاریخ:یکشنبه 4 خرداد 1393-10:37 ق.ظ

آیا عینک شما هم روی صورتتان کج می ایستد ؟ این مطلب را حتما مطالعه نمایید یک عینک ساز قبل از آنکه بتواند یک زوج عدسی را به طور صحیح و طبق نسخه ی تجویز شده داخل فریم قرار دهد، باید قادر به تنظیم مناسب فریم باشد. بدین منظور، ابتدا باید روشهای دستی مورد نیاز در امر تنظیم نمودن فریم را مورد بررسی و مطالعه قرار داده، تا جایی که نسبت به این موضوع تسلط کافی پیدا کند . به همین جهت روشهای استاندارد در تنظیم عینکهای مختلف تهیه و تقدیم می گردد.

فیس فرم(Face Form ) چیست؟

فیس فرم، اصطلاحی است برای عینکهایی که از وضعیت قرار گرفتن در شرایط 4 نقطه ی تماس خارج شده باشند و یا وقتی که جلوی فریم، تنها اندکی با فرم صورت هماهنگی و همخوانی داشته باشد.

4نقطه ی تماس:

اگر حدقه ی فریم در هر نقطه ای که خط کش از آن عبور می کند، با خط کش تماس داشته باشد، نشانگر صحت تنظیم عینک است. (البته هنگامی که PD فریم، برابر با PD بیمار باشد.)

بیشتر فریمها، حداقل با مقداری فیس فرم ساخته شده اند. این موضوع، خصوصاً در مورد فریمهای بزرگ و فریمهای ضخیم فلزی صدق می کند. فریمهای دارای فیس فرم، که با آزمایش 4نقطه ی تماس همخوانی ندارند می بایست متقارن باشند. یعنی قسمتهای گیجگاهی حدقه ی فریم باید با خط کش، تماس داشته باشند و دو قسمت دماغه هم میبایست نسبت به خط کش دارای فاصله ی یکسان باشند. 

 

زیاد بودن فیس فرم، نشانه ی آن است که دو قسمت دماغه ی حدقه ی فریم، از خط کش فاصله ی زیادی دارد وکم بودن فیس فرم، زمانی پیش می آید که در فریم، تنها قسمتهای دماغه ی حدقه ی فریم، خط کش را طی می کنند. 

 

نمونه ای از یک فریم با انحنای منفی

 

از آنجا که تقارن فریم بعد از قرار دادن عدسی بسیار مهم است، در هر دو مورد مذکور (زیادی یا کمی فیس فرم) راه حل، تغییردادن پل است. برای این منظور، ابتدا پل را گرم کرده تا نرم شود. سپس، حدقه ی فریم را همراه با عدسی، به گونه ای بگیرید که انگشتان شست در قسمت داخل و سایر انگشتان در خارج عینک قرار گیرند. سپس عدسی ها را در جهتی که لازم است، حول محور پل تنظیم نمایید. فروشگاه عینک آفتابی

 

مجموعه تصاویر زیر، استفاده درست یا نادرست زاویه ی پانتوسکوپیک و ریتروسکوپیک و فیس فرم را بر اساس محل قرار گرفتن مرکز اپتیکی عدسی نشان می دهند. علائم C1 و C2، نشان دهنده ی مکان مرکز اپتیکی توان سطح اول و دوم عدسی می باشند. آنها همچنین، موقعیت محور اپتیکی عدسی را نشان می دهند  تصاویر CوJ از نظر تئوری صحیح باشند، اما نبایست بدین شکل عمل نمود (عدم رعایت فاکتورهای زیبایی). با انتخاب یک فریم خوب، می توان از بروز چنین وضعی جلوگیری نمود. 

 

  1. صحیح از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک

  2.  صحیح از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک

  3. از نظر اپتیکی صحیح می باشد. ولی از نظر مسائل زیبایی پیشنهاد نمی شود.

  4. صحیح نیست. زیرا زاویه ی پانتوسکوپیک نادرست می باشد. (در هنگامی که فریم خیلی بالا قرار گیرد و یا اینکه زاویه ی پانتوسکوپیک درجه اش زیاد باشد.)

  5. صحیح نیست. از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک (زیرا فریم خیلی پایین قرار دارد و یا اینکه مقدار زاویه ی پانتوسکوپیک کافی نمی باشد.)

  6. صحیح از نظر فیس فرم (زیرا PD بیمار با PD فریم مساوی است.)

  7. صحیح نیست (در موقعی که PD بیمار کمتر از PD فریم می باشد.)

  8. صحیح (در موقعی که PD بیمار کمتر از PD فریم می باشد.)

  9. صحیح نیست. (زیرا PD بیمار بزرگتر از PD فریم می باشد.)

  10. از نظر اپتیکی صحیح می باشد. ولی از نظر مسائل زیبایی پیشنهاد نمی شود. (زیرا PD بیمار بزرگتر از PD فریم می باشد.)

 

کنترل تنظیم افقی:

در شکل زیر از نظر افقی، تنظیم به طور صحیح انجام گرفته است. زیرا که فاصله ی خط کش تا قسمت انتهایی در هر دوطرف فریم، یکسان است.

 

نمونه ای از یک پل (دماغه) کج:

مطابق شکل زیر، عدسیها هیچ گونه چرخشی را نشان نمی دهند. خطا بر اثر بالا قرار گرفتن یک عدسی نسبت به عدسی دیگر ایجاد شده است. 

 

ایکسینگ (X-ing):

حالتی است که وقتی حدقه های فریم را از پهلو نگاه می کنیم، با همدیگر شکل حرف X را نشان می دهند. روشهای تنظیم آن درفریمهای فلزی و کائوچوئی در شکل زیر نشان داده شده است. 

 

هنگام گرفتن عینک به منظور رفع مشکل ایکسینگ، مچهای دست می بایست در جهت مخالف هم حرکت کنند. 

 

(در هنگام تنظیم، می بایست دستها یا ابزار را در جهت مخالف حرکت دهید.)

 

در این حالت، عدسیها متقارنند؛ ولی دماغه به طور مناسب تنظیم نشده است.

 

دسته های این عینک به طور قابل ملاحظه ای از هم دور شده اند.( از حالت موازی خارج شده اند.)

 

یکی از روشها جهت کاهش باز بودن بیش از اندازهی دسته ها (پس از حرارت دادن کمی از منطقه ی اندپیس، جهت عینکهای کائوچوئی) گرفتن حدقه ی فریم به همراه عدسی آن و فشار آوردن انگشت شست به منطقه ی لولای فریم(Endpiece) مطابق شکل زیر می باشد. 

 

یکی از ساده ترین و موفق ترین روشها جهت کاهش باز بودن بیش از حد دسته ها، فشار آوردن منطقه ی لولا بر روی یک سطح صاف است. (شکل زیر)

     

در زمانی که در خم کردن منطقه ی لولا با مشکلی روبرو می شویم، می توانیم عدسی را از حدقه خارج کنیم. سپس به منطقه ی لولا فشار آوریم. 

 

در صورتی که هیچ کدام از روشهای گفته شده مؤثر نباشد. می توان از یک ابزار به نام (انبردست خاص) که یک طرف آن از جنس پلاستیک فشرده و طرف دیگر آن فلزی می باشد، استفاده نمود. بدین صورت که طرف پلاستیکی آن بر روی فریم و قسمت فلزی آن بر روی لولای فلزی فریم قرار می گیرد و به اندازه ی مورد نیاز خم می کنیم. 

 

در عینکهای فلزی طبق شکل زیر، می توان از انبر دست خاص استفاده نمود.( به طور کل جهت استفاده از انبردست هایی که یک طرف آن از جنس پلاستیک فشرده می باشد، در هنگام تنظیم، باید طرف پلاستیکی رادر محلی که امکان آسیب پذیری دارد، قرار دهید.) 

 

در این انبردست ها ممکن است که هر دو طرف، از جنس پلاستیک یا از جنس فلز باشند؛ که هر کدام کاربرد خاصی دارند. 

 

روشهای تغییر و تنظیم زاویه ی پانتوسکوپیک در فریمهای فلزی :

  فریم را در نزدیک محل لولا نگه می داریم، سپس دسته را به طرف پایین خم می کنیم  لولا را توسط انبردست یک سر پلاستیک نگه می داریم و دسته رادر قسمت بالا و پایین لولا، با انبردست دو سر پلاستیک نگه می داریم.

سپس، دسته را به طرف پایین یا بالا خم می کنیم. (شکل زیر)

 

قسمت جلوی فریم را با دست می گیریم. سپس، دسته را از قسمت بالا و پایین محل لولا، با انبردست دو سر پلاستیک نگه می داریم و آن را به طرف بالا یا پایین خم می کنیم. (شکل زیر) 

 

قسمت جلوی فریم را در منطقه ی نزدیک لولا، با دست می گیریم. لولا را با انبردست زاویه دهنده ی دسته، محکم می گیریم. سپس، با انبر فوق آن را خم می کنیم. 

 

لولا را با انبردست زاویه دهنده ی لولا می گیریم. سپس، دسته را با دست گرفته و به پایین خم می کنیم.

 

گاهی اوقات، برای تنظیم دسته ها می بایست از روش سوهان کاری دسته ها استفاده نماییم. (البته با در اختیار داشتن چند سوهان با کاربردهای مختلف) شکل زیر روش گرفتن و نگهداری عینک و اتکای آن به یک میز و یا یک مکان محکم را (جهت عدم جابه جایی و لرزش هنگام سوهان کاری ) نشان می دهد.

 

شکل (a)، نشان دهنده ی اتصال مناسب دسته، با تنهی فریم می باشد. (مشاهده از کنار)

شکل(b)، یک دسته ی سوهان کاری شده ی نامناسب را نشان می دهد. (مشاهده از کنار)

 

شکل A، اتصال صحیح دسته به تنه را نمایش می دهد. (مشاهده از بالا)

شکل B، روش سوهان کاری نادرست دسته را نشان می دهد. (مشاهده از بالا)

 

شکل زیر، آزمایش بالا و پایین بودن دسته ها را به روش تماس با سطح صاف نشان می دهد.

 

در شکل زیر، همان طور که ملاحظه می کنید،انتهای یکی از دسته ها به طرف داخل بیشتر از دیگری خم شده است. جهت رفع مشکل، کافی است که همان منطقه را گرم کرده، سپس به مقدار مورد نیاز تنظیم نمایید.

 

جلو و عقب بودن حدقه ها را می توان، با گرفتن پل توسط دو انبر دست و چرخاندن آنها تنظیم نمود.

 

در هنگامی که عدسیها مانند شکل زیر، جلو و عقب هستند، بهتر است که انبردست A را به عنوان اهرم ثابت در محل پل (که به صورت نزدیکتر است) و انبردست B را به عنوان فشاردهنده و تنظیم کننده، مورداستفاده قرار دهید. 

 

در زمانی که فریم، همانند شکل زیر، از تنظیم خارج شده است، انبردست B را به عنوان اهرم ثابت و انبردست را (که درنزدیکترین نقطه به منطقهی غیر تنظیم قرار گرفته) به عنوان اهرم فشار دهنده، مورد استفاده قراردهید.

 

در شکل زیر عدسیهای تنظیم شده را مشاهده می نمایید.

 

برای تغییر زاویهی دسته در عینکهای فلزی رایج، می توان به روش ساده، قسمت جلوی فریم را محکم دریک دست نگهداشته، دسته ی عینک را بسته و با دست دیگر دسته را خم و تنظیم نمایید. 

 

تنظیم استاندارد پدها:

به طور کلی، ضمن رعایت استاندارد اندازه های زاویهی پدها نسبت به فریم، در هنگام تنظیم، می بایست، رعایت فاکتورهای زیبایی و راحتی بیمار را مد نظر داشت  بهتر آن است که پدها با شیب یبنی هماهنگ گردد. (هرگاه نیروی وارد بر جسم، بر محیط بیشتری تقسیم شود، از فشار وارد بر آن جسم کاسته می شود.) و درهنگام تنظیم، مراقب باشیم که حداقل یک میلی متر،طرف بینی حدقه، با بینی فاصله داشته باشد. در شکل زیر، مقدار استاندارد زوایای پدها در حالات مختلف مشاهده می شود.

 

زاویه از جلو

حد فاصل حدقه تا بینی (مشاهده از روبرو)

 

مشاهده ی زاویه از بالا

زاویهی شیب پدها 

روش کنترل تنظیم افقی فریمهای بدون حدقه (ریم لس)

 

روش کنترل 4 نقطه ی تماس در فریمهای بدون حدقه که در اینجا خط کش مورد نظر، زیر پدها و بر روی عدسی های نصب شده قرار می گیرد.

 

برای اطمینان بیشتر جهت کنترل فریمهای بدون حدقه، یک بار هم لبه ی خط کش را بالای پدها قرار داده و کنترل مینماییم.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
descargar facebook
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:27 ب.ظ
Fastidious response in return of this difficulty with solid arguments and telling all about that.
plenty of fish dating site
سه شنبه 22 مرداد 1398 11:43 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and
I find It truly useful & it helped me out much.

I hope to give something back and aid others like you helped me.
plenty of fish
جمعه 11 مرداد 1398 01:50 ق.ظ
I like the valuable info you provide to your articles.
I will bookmark your weblog and check once more right here regularly.

I'm quite sure I will be told many new stuff right here!
Best of luck for the next!
pof
پنجشنبه 10 مرداد 1398 03:00 ب.ظ
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that
would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
plenty of fish dating site
چهارشنبه 2 مرداد 1398 09:53 ق.ظ
Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a
totally different subject but it has pretty much the same page layout and design.
Excellent choice of colors!
natalielise
چهارشنبه 2 مرداد 1398 12:23 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I to find It really
useful & it helped me out much. I hope to present
one thing again and help others such as you aided me.
natalielise plenty of fish
plenty of fish dating site
پنجشنبه 27 تیر 1398 05:43 ب.ظ
Hi! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site
mobile friendly? My blog looks weird when browsing from
my iphone4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to fix this
issue. If you have any recommendations, please share.

Thanks!
how to get help in windows 10
پنجشنبه 27 تیر 1398 02:33 ق.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this blog on regular basis to obtain updated from latest news update.
how to get help in windows 10
چهارشنبه 26 تیر 1398 07:19 ق.ظ
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of house .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.

Studying this info So i'm glad to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I
came upon exactly what I needed. I such a lot indisputably will make certain to
don?t overlook this website and give it a glance regularly.
tinyurl.com
دوشنبه 10 تیر 1398 03:13 ب.ظ
Hurrah! After all I got a blog from where I can in fact get useful data regarding my study
and knowledge.
quest bars cheap
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:10 ب.ظ
It's wonderful that you are getting thoughts from
this piece of writing as well as from our argument made here.
gamefly free trial
دوشنبه 13 خرداد 1398 04:32 ب.ظ
This post provides clear idea in favor of the new visitors of blogging, that really how to do blogging.
gamefly free trial
جمعه 10 خرداد 1398 02:15 ب.ظ
It's amazing designed for me to have a site, which is beneficial designed for my know-how.
thanks admin
gamefly free trial
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:03 ق.ظ
Great post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed!
Very helpful information specifically the final phase :) I maintain such information a
lot. I used to be looking for this certain information for a very long time.

Thanks and best of luck.
minecraft free download pc
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 04:27 ق.ظ
If you are going for finest contents like I do, only visit this web page all
the time as it offers feature contents, thanks
minecraft free download pc
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 08:19 ب.ظ
If you would like to grow your know-how just keep visiting this web page and
be updated with the most up-to-date information posted here.
gamefly
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 03:51 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right
here. I did however expertise some technical points using this website, as I experienced
to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google
and can damage your high-quality score if ads and marketing with
Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail
and can look out for much more of your respective exciting content.
Ensure that you update this again soon.
minecraft
سه شنبه 20 فروردین 1398 04:47 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your
useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.
minecraft
سه شنبه 20 فروردین 1398 01:08 ق.ظ
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would
really make my blog jump out. Please let me know where you got
your theme. Many thanks
minecraft
جمعه 16 فروردین 1398 09:29 ق.ظ
magnificent submit, very informative. I'm wondering why the opposite
specialists of this sector do not realize this.
You must proceed your writing. I am confident,
you've a great readers' base already!
http://tinyurl.com/y5obsw67
پنجشنبه 15 فروردین 1398 05:05 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here by a different page and
thought I might check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking into your web page for a second time.
minecraft
پنجشنبه 15 فروردین 1398 02:54 ب.ظ
What's up, its pleasant article regarding media print, we all know media is a enormous source
of information.
happywheels247
چهارشنبه 3 بهمن 1397 05:59 ق.ظ
Thank for sharing, great post
math playground green mission
چهارشنبه 3 بهمن 1397 05:59 ق.ظ
I like the post, thank
Sling TV
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:56 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the good work.
What Equipment is Needed for Sling TV
یکشنبه 27 آبان 1397 03:36 ب.ظ
Remarkable issues here. I am very glad to see your post.
Thank you a lot and I'm having a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?
What Equipment is Needed for Sling TV
شنبه 26 آبان 1397 07:04 ب.ظ
Excellent way of telling, and fastidious paragraph to obtain data about my presentation subject, which i am going to
convey in institution of higher education.
descargar facebook
دوشنبه 14 آبان 1397 05:24 ق.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
I would like to thank you for the efforts you've put
in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade content by
you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now ;) Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
quest bars cheap
یکشنبه 13 آبان 1397 09:55 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this weblog's content everyday along with a mug of coffee.
quest bars cheap
شنبه 12 آبان 1397 10:13 ب.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a
blog web site? The account aided me a appropriate deal.
I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid clear concept
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo