تبلیغات
عینک آفتابی | ارائه دهنده عینک آفتابی های مارک در کشور - روش تنظیم عینک

اولین ، به روز ترین ، معتبرترین فروشگاه عینک آفتابی در ایران

روش تنظیم عینک

تاریخ:یکشنبه 4 خرداد 1393-10:37 ق.ظ

آیا عینک شما هم روی صورتتان کج می ایستد ؟ این مطلب را حتما مطالعه نمایید یک عینک ساز قبل از آنکه بتواند یک زوج عدسی را به طور صحیح و طبق نسخه ی تجویز شده داخل فریم قرار دهد، باید قادر به تنظیم مناسب فریم باشد. بدین منظور، ابتدا باید روشهای دستی مورد نیاز در امر تنظیم نمودن فریم را مورد بررسی و مطالعه قرار داده، تا جایی که نسبت به این موضوع تسلط کافی پیدا کند . به همین جهت روشهای استاندارد در تنظیم عینکهای مختلف تهیه و تقدیم می گردد.

فیس فرم(Face Form ) چیست؟

فیس فرم، اصطلاحی است برای عینکهایی که از وضعیت قرار گرفتن در شرایط 4 نقطه ی تماس خارج شده باشند و یا وقتی که جلوی فریم، تنها اندکی با فرم صورت هماهنگی و همخوانی داشته باشد.

4نقطه ی تماس:

اگر حدقه ی فریم در هر نقطه ای که خط کش از آن عبور می کند، با خط کش تماس داشته باشد، نشانگر صحت تنظیم عینک است. (البته هنگامی که PD فریم، برابر با PD بیمار باشد.)

بیشتر فریمها، حداقل با مقداری فیس فرم ساخته شده اند. این موضوع، خصوصاً در مورد فریمهای بزرگ و فریمهای ضخیم فلزی صدق می کند. فریمهای دارای فیس فرم، که با آزمایش 4نقطه ی تماس همخوانی ندارند می بایست متقارن باشند. یعنی قسمتهای گیجگاهی حدقه ی فریم باید با خط کش، تماس داشته باشند و دو قسمت دماغه هم میبایست نسبت به خط کش دارای فاصله ی یکسان باشند. 

 

زیاد بودن فیس فرم، نشانه ی آن است که دو قسمت دماغه ی حدقه ی فریم، از خط کش فاصله ی زیادی دارد وکم بودن فیس فرم، زمانی پیش می آید که در فریم، تنها قسمتهای دماغه ی حدقه ی فریم، خط کش را طی می کنند. 

 

نمونه ای از یک فریم با انحنای منفی

 

از آنجا که تقارن فریم بعد از قرار دادن عدسی بسیار مهم است، در هر دو مورد مذکور (زیادی یا کمی فیس فرم) راه حل، تغییردادن پل است. برای این منظور، ابتدا پل را گرم کرده تا نرم شود. سپس، حدقه ی فریم را همراه با عدسی، به گونه ای بگیرید که انگشتان شست در قسمت داخل و سایر انگشتان در خارج عینک قرار گیرند. سپس عدسی ها را در جهتی که لازم است، حول محور پل تنظیم نمایید. فروشگاه عینک آفتابی

 

مجموعه تصاویر زیر، استفاده درست یا نادرست زاویه ی پانتوسکوپیک و ریتروسکوپیک و فیس فرم را بر اساس محل قرار گرفتن مرکز اپتیکی عدسی نشان می دهند. علائم C1 و C2، نشان دهنده ی مکان مرکز اپتیکی توان سطح اول و دوم عدسی می باشند. آنها همچنین، موقعیت محور اپتیکی عدسی را نشان می دهند  تصاویر CوJ از نظر تئوری صحیح باشند، اما نبایست بدین شکل عمل نمود (عدم رعایت فاکتورهای زیبایی). با انتخاب یک فریم خوب، می توان از بروز چنین وضعی جلوگیری نمود. 

 

  1. صحیح از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک

  2.  صحیح از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک

  3. از نظر اپتیکی صحیح می باشد. ولی از نظر مسائل زیبایی پیشنهاد نمی شود.

  4. صحیح نیست. زیرا زاویه ی پانتوسکوپیک نادرست می باشد. (در هنگامی که فریم خیلی بالا قرار گیرد و یا اینکه زاویه ی پانتوسکوپیک درجه اش زیاد باشد.)

  5. صحیح نیست. از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک (زیرا فریم خیلی پایین قرار دارد و یا اینکه مقدار زاویه ی پانتوسکوپیک کافی نمی باشد.)

  6. صحیح از نظر فیس فرم (زیرا PD بیمار با PD فریم مساوی است.)

  7. صحیح نیست (در موقعی که PD بیمار کمتر از PD فریم می باشد.)

  8. صحیح (در موقعی که PD بیمار کمتر از PD فریم می باشد.)

  9. صحیح نیست. (زیرا PD بیمار بزرگتر از PD فریم می باشد.)

  10. از نظر اپتیکی صحیح می باشد. ولی از نظر مسائل زیبایی پیشنهاد نمی شود. (زیرا PD بیمار بزرگتر از PD فریم می باشد.)

 

کنترل تنظیم افقی:

در شکل زیر از نظر افقی، تنظیم به طور صحیح انجام گرفته است. زیرا که فاصله ی خط کش تا قسمت انتهایی در هر دوطرف فریم، یکسان است.

 

نمونه ای از یک پل (دماغه) کج:

مطابق شکل زیر، عدسیها هیچ گونه چرخشی را نشان نمی دهند. خطا بر اثر بالا قرار گرفتن یک عدسی نسبت به عدسی دیگر ایجاد شده است. 

 

ایکسینگ (X-ing):

حالتی است که وقتی حدقه های فریم را از پهلو نگاه می کنیم، با همدیگر شکل حرف X را نشان می دهند. روشهای تنظیم آن درفریمهای فلزی و کائوچوئی در شکل زیر نشان داده شده است. 

 

هنگام گرفتن عینک به منظور رفع مشکل ایکسینگ، مچهای دست می بایست در جهت مخالف هم حرکت کنند. 

 

(در هنگام تنظیم، می بایست دستها یا ابزار را در جهت مخالف حرکت دهید.)

 

در این حالت، عدسیها متقارنند؛ ولی دماغه به طور مناسب تنظیم نشده است.

 

دسته های این عینک به طور قابل ملاحظه ای از هم دور شده اند.( از حالت موازی خارج شده اند.)

 

یکی از روشها جهت کاهش باز بودن بیش از اندازهی دسته ها (پس از حرارت دادن کمی از منطقه ی اندپیس، جهت عینکهای کائوچوئی) گرفتن حدقه ی فریم به همراه عدسی آن و فشار آوردن انگشت شست به منطقه ی لولای فریم(Endpiece) مطابق شکل زیر می باشد. 

 

یکی از ساده ترین و موفق ترین روشها جهت کاهش باز بودن بیش از حد دسته ها، فشار آوردن منطقه ی لولا بر روی یک سطح صاف است. (شکل زیر)

     

در زمانی که در خم کردن منطقه ی لولا با مشکلی روبرو می شویم، می توانیم عدسی را از حدقه خارج کنیم. سپس به منطقه ی لولا فشار آوریم. 

 

در صورتی که هیچ کدام از روشهای گفته شده مؤثر نباشد. می توان از یک ابزار به نام (انبردست خاص) که یک طرف آن از جنس پلاستیک فشرده و طرف دیگر آن فلزی می باشد، استفاده نمود. بدین صورت که طرف پلاستیکی آن بر روی فریم و قسمت فلزی آن بر روی لولای فلزی فریم قرار می گیرد و به اندازه ی مورد نیاز خم می کنیم. 

 

در عینکهای فلزی طبق شکل زیر، می توان از انبر دست خاص استفاده نمود.( به طور کل جهت استفاده از انبردست هایی که یک طرف آن از جنس پلاستیک فشرده می باشد، در هنگام تنظیم، باید طرف پلاستیکی رادر محلی که امکان آسیب پذیری دارد، قرار دهید.) 

 

در این انبردست ها ممکن است که هر دو طرف، از جنس پلاستیک یا از جنس فلز باشند؛ که هر کدام کاربرد خاصی دارند. 

 

روشهای تغییر و تنظیم زاویه ی پانتوسکوپیک در فریمهای فلزی :

  فریم را در نزدیک محل لولا نگه می داریم، سپس دسته را به طرف پایین خم می کنیم  لولا را توسط انبردست یک سر پلاستیک نگه می داریم و دسته رادر قسمت بالا و پایین لولا، با انبردست دو سر پلاستیک نگه می داریم.

سپس، دسته را به طرف پایین یا بالا خم می کنیم. (شکل زیر)

 

قسمت جلوی فریم را با دست می گیریم. سپس، دسته را از قسمت بالا و پایین محل لولا، با انبردست دو سر پلاستیک نگه می داریم و آن را به طرف بالا یا پایین خم می کنیم. (شکل زیر) 

 

قسمت جلوی فریم را در منطقه ی نزدیک لولا، با دست می گیریم. لولا را با انبردست زاویه دهنده ی دسته، محکم می گیریم. سپس، با انبر فوق آن را خم می کنیم. 

 

لولا را با انبردست زاویه دهنده ی لولا می گیریم. سپس، دسته را با دست گرفته و به پایین خم می کنیم.

 

گاهی اوقات، برای تنظیم دسته ها می بایست از روش سوهان کاری دسته ها استفاده نماییم. (البته با در اختیار داشتن چند سوهان با کاربردهای مختلف) شکل زیر روش گرفتن و نگهداری عینک و اتکای آن به یک میز و یا یک مکان محکم را (جهت عدم جابه جایی و لرزش هنگام سوهان کاری ) نشان می دهد.

 

شکل (a)، نشان دهنده ی اتصال مناسب دسته، با تنهی فریم می باشد. (مشاهده از کنار)

شکل(b)، یک دسته ی سوهان کاری شده ی نامناسب را نشان می دهد. (مشاهده از کنار)

 

شکل A، اتصال صحیح دسته به تنه را نمایش می دهد. (مشاهده از بالا)

شکل B، روش سوهان کاری نادرست دسته را نشان می دهد. (مشاهده از بالا)

 

شکل زیر، آزمایش بالا و پایین بودن دسته ها را به روش تماس با سطح صاف نشان می دهد.

 

در شکل زیر، همان طور که ملاحظه می کنید،انتهای یکی از دسته ها به طرف داخل بیشتر از دیگری خم شده است. جهت رفع مشکل، کافی است که همان منطقه را گرم کرده، سپس به مقدار مورد نیاز تنظیم نمایید.

 

جلو و عقب بودن حدقه ها را می توان، با گرفتن پل توسط دو انبر دست و چرخاندن آنها تنظیم نمود.

 

در هنگامی که عدسیها مانند شکل زیر، جلو و عقب هستند، بهتر است که انبردست A را به عنوان اهرم ثابت در محل پل (که به صورت نزدیکتر است) و انبردست B را به عنوان فشاردهنده و تنظیم کننده، مورداستفاده قرار دهید. 

 

در زمانی که فریم، همانند شکل زیر، از تنظیم خارج شده است، انبردست B را به عنوان اهرم ثابت و انبردست را (که درنزدیکترین نقطه به منطقهی غیر تنظیم قرار گرفته) به عنوان اهرم فشار دهنده، مورد استفاده قراردهید.

 

در شکل زیر عدسیهای تنظیم شده را مشاهده می نمایید.

 

برای تغییر زاویهی دسته در عینکهای فلزی رایج، می توان به روش ساده، قسمت جلوی فریم را محکم دریک دست نگهداشته، دسته ی عینک را بسته و با دست دیگر دسته را خم و تنظیم نمایید. 

 

تنظیم استاندارد پدها:

به طور کلی، ضمن رعایت استاندارد اندازه های زاویهی پدها نسبت به فریم، در هنگام تنظیم، می بایست، رعایت فاکتورهای زیبایی و راحتی بیمار را مد نظر داشت  بهتر آن است که پدها با شیب یبنی هماهنگ گردد. (هرگاه نیروی وارد بر جسم، بر محیط بیشتری تقسیم شود، از فشار وارد بر آن جسم کاسته می شود.) و درهنگام تنظیم، مراقب باشیم که حداقل یک میلی متر،طرف بینی حدقه، با بینی فاصله داشته باشد. در شکل زیر، مقدار استاندارد زوایای پدها در حالات مختلف مشاهده می شود.

 

زاویه از جلو

حد فاصل حدقه تا بینی (مشاهده از روبرو)

 

مشاهده ی زاویه از بالا

زاویهی شیب پدها 

روش کنترل تنظیم افقی فریمهای بدون حدقه (ریم لس)

 

روش کنترل 4 نقطه ی تماس در فریمهای بدون حدقه که در اینجا خط کش مورد نظر، زیر پدها و بر روی عدسی های نصب شده قرار می گیرد.

 

برای اطمینان بیشتر جهت کنترل فریمهای بدون حدقه، یک بار هم لبه ی خط کش را بالای پدها قرار داده و کنترل مینماییم.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
happywheels247
چهارشنبه 3 بهمن 1397 05:59 ق.ظ
Thank for sharing, great post
math playground green mission
چهارشنبه 3 بهمن 1397 05:59 ق.ظ
I like the post, thank
Sling TV
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:56 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the good work.
What Equipment is Needed for Sling TV
یکشنبه 27 آبان 1397 03:36 ب.ظ
Remarkable issues here. I am very glad to see your post.
Thank you a lot and I'm having a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?
What Equipment is Needed for Sling TV
شنبه 26 آبان 1397 07:04 ب.ظ
Excellent way of telling, and fastidious paragraph to obtain data about my presentation subject, which i am going to
convey in institution of higher education.
descargar facebook
دوشنبه 14 آبان 1397 05:24 ق.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
I would like to thank you for the efforts you've put
in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade content by
you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now ;) Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
quest bars cheap
یکشنبه 13 آبان 1397 09:55 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this weblog's content everyday along with a mug of coffee.
quest bars cheap
شنبه 12 آبان 1397 10:13 ب.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a
blog web site? The account aided me a appropriate deal.
I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid clear concept
descargar facebook
شنبه 12 آبان 1397 04:16 ق.ظ
Highly descriptive blog, I loved that bit. Will there be a
part 2?
Benefits of Coconut Oil
شنبه 5 آبان 1397 07:04 ب.ظ
I was suggested this blog through my cousin. I am not certain whether this
put up is written via him as no one else recognize such unique about my trouble.
You're wonderful! Thank you!
Coconut Oil
پنجشنبه 3 آبان 1397 06:26 ق.ظ
Wonderful website. Plenty of useful information here.

I'm sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
And of course, thanks in your sweat!
Health Benefits of Coconut Oil
چهارشنبه 2 آبان 1397 04:58 ب.ظ
Hey there would you mind letting me know which webhost you're working with?

I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
Cheers, I appreciate it!
Coconut Oil
شنبه 28 مهر 1397 03:59 ق.ظ
Simply wish to say your article is as astonishing.
The clarity in your publish is simply spectacular and i could assume you're
an expert in this subject. Fine along with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay updated
with forthcoming post. Thanks one million and please continue the gratifying work.
minecraft secret free download
پنجشنبه 26 مهر 1397 04:37 ب.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content!
minecraft free download 2018
دوشنبه 16 مهر 1397 11:43 ق.ظ
May I simply just say what a relief to find an individual who
genuinely understands what they're talking about on the net.
You certainly realize how to bring an issue to
light and make it important. More people really need to
read this and understand this side of your story. It's surprising you aren't more popular
because you surely have the gift.
minecraft
شنبه 14 مهر 1397 06:57 ق.ظ
It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
I have read this submit and if I may just I wish to suggest you
some interesting things or advice. Maybe you could write subsequent
articles referring to this article. I wish to read more issues about it!
is a foot tattoo painful
یکشنبه 11 تیر 1396 10:17 ق.ظ
Hi, Neat post. There is a problem together with your site
in internet explorer, could test this? IE still is the
marketplace chief and a huge component to other folks will leave out your
great writing because of this problem.
juanOjard.jimdo.com
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 03:14 ب.ظ
Glad to be one of the visitants on this awesome internet site :D.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 12:54 ب.ظ
It is the best time to make a few plans for the future and it's time to be happy.
I've learn this post and if I may just I wish to counsel
you few attention-grabbing issues or advice. Maybe you could write next articles referring
to this article. I want to read even more things approximately
it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo