اولین ، به روز ترین ، معتبرترین فروشگاه عینک آفتابی در ایران

روش تنظیم عینک

تاریخ:یکشنبه 4 خرداد 1393-09:37 ق.ظ

آیا عینک شما هم روی صورتتان کج می ایستد ؟ این مطلب را حتما مطالعه نمایید یک عینک ساز قبل از آنکه بتواند یک زوج عدسی را به طور صحیح و طبق نسخه ی تجویز شده داخل فریم قرار دهد، باید قادر به تنظیم مناسب فریم باشد. بدین منظور، ابتدا باید روشهای دستی مورد نیاز در امر تنظیم نمودن فریم را مورد بررسی و مطالعه قرار داده، تا جایی که نسبت به این موضوع تسلط کافی پیدا کند . به همین جهت روشهای استاندارد در تنظیم عینکهای مختلف تهیه و تقدیم می گردد.

فیس فرم(Face Form ) چیست؟

فیس فرم، اصطلاحی است برای عینکهایی که از وضعیت قرار گرفتن در شرایط 4 نقطه ی تماس خارج شده باشند و یا وقتی که جلوی فریم، تنها اندکی با فرم صورت هماهنگی و همخوانی داشته باشد.

4نقطه ی تماس:

اگر حدقه ی فریم در هر نقطه ای که خط کش از آن عبور می کند، با خط کش تماس داشته باشد، نشانگر صحت تنظیم عینک است. (البته هنگامی که PD فریم، برابر با PD بیمار باشد.)

بیشتر فریمها، حداقل با مقداری فیس فرم ساخته شده اند. این موضوع، خصوصاً در مورد فریمهای بزرگ و فریمهای ضخیم فلزی صدق می کند. فریمهای دارای فیس فرم، که با آزمایش 4نقطه ی تماس همخوانی ندارند می بایست متقارن باشند. یعنی قسمتهای گیجگاهی حدقه ی فریم باید با خط کش، تماس داشته باشند و دو قسمت دماغه هم میبایست نسبت به خط کش دارای فاصله ی یکسان باشند. 

 

زیاد بودن فیس فرم، نشانه ی آن است که دو قسمت دماغه ی حدقه ی فریم، از خط کش فاصله ی زیادی دارد وکم بودن فیس فرم، زمانی پیش می آید که در فریم، تنها قسمتهای دماغه ی حدقه ی فریم، خط کش را طی می کنند. 

 

نمونه ای از یک فریم با انحنای منفی

 

از آنجا که تقارن فریم بعد از قرار دادن عدسی بسیار مهم است، در هر دو مورد مذکور (زیادی یا کمی فیس فرم) راه حل، تغییردادن پل است. برای این منظور، ابتدا پل را گرم کرده تا نرم شود. سپس، حدقه ی فریم را همراه با عدسی، به گونه ای بگیرید که انگشتان شست در قسمت داخل و سایر انگشتان در خارج عینک قرار گیرند. سپس عدسی ها را در جهتی که لازم است، حول محور پل تنظیم نمایید. فروشگاه عینک آفتابی

 

مجموعه تصاویر زیر، استفاده درست یا نادرست زاویه ی پانتوسکوپیک و ریتروسکوپیک و فیس فرم را بر اساس محل قرار گرفتن مرکز اپتیکی عدسی نشان می دهند. علائم C1 و C2، نشان دهنده ی مکان مرکز اپتیکی توان سطح اول و دوم عدسی می باشند. آنها همچنین، موقعیت محور اپتیکی عدسی را نشان می دهند  تصاویر CوJ از نظر تئوری صحیح باشند، اما نبایست بدین شکل عمل نمود (عدم رعایت فاکتورهای زیبایی). با انتخاب یک فریم خوب، می توان از بروز چنین وضعی جلوگیری نمود. 

 

  1. صحیح از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک

  2.  صحیح از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک

  3. از نظر اپتیکی صحیح می باشد. ولی از نظر مسائل زیبایی پیشنهاد نمی شود.

  4. صحیح نیست. زیرا زاویه ی پانتوسکوپیک نادرست می باشد. (در هنگامی که فریم خیلی بالا قرار گیرد و یا اینکه زاویه ی پانتوسکوپیک درجه اش زیاد باشد.)

  5. صحیح نیست. از نظر زاویه ی پانتوسکوپیک (زیرا فریم خیلی پایین قرار دارد و یا اینکه مقدار زاویه ی پانتوسکوپیک کافی نمی باشد.)

  6. صحیح از نظر فیس فرم (زیرا PD بیمار با PD فریم مساوی است.)

  7. صحیح نیست (در موقعی که PD بیمار کمتر از PD فریم می باشد.)

  8. صحیح (در موقعی که PD بیمار کمتر از PD فریم می باشد.)

  9. صحیح نیست. (زیرا PD بیمار بزرگتر از PD فریم می باشد.)

  10. از نظر اپتیکی صحیح می باشد. ولی از نظر مسائل زیبایی پیشنهاد نمی شود. (زیرا PD بیمار بزرگتر از PD فریم می باشد.)

 

کنترل تنظیم افقی:

در شکل زیر از نظر افقی، تنظیم به طور صحیح انجام گرفته است. زیرا که فاصله ی خط کش تا قسمت انتهایی در هر دوطرف فریم، یکسان است.

 

نمونه ای از یک پل (دماغه) کج:

مطابق شکل زیر، عدسیها هیچ گونه چرخشی را نشان نمی دهند. خطا بر اثر بالا قرار گرفتن یک عدسی نسبت به عدسی دیگر ایجاد شده است. 

 

ایکسینگ (X-ing):

حالتی است که وقتی حدقه های فریم را از پهلو نگاه می کنیم، با همدیگر شکل حرف X را نشان می دهند. روشهای تنظیم آن درفریمهای فلزی و کائوچوئی در شکل زیر نشان داده شده است. 

 

هنگام گرفتن عینک به منظور رفع مشکل ایکسینگ، مچهای دست می بایست در جهت مخالف هم حرکت کنند. 

 

(در هنگام تنظیم، می بایست دستها یا ابزار را در جهت مخالف حرکت دهید.)

 

در این حالت، عدسیها متقارنند؛ ولی دماغه به طور مناسب تنظیم نشده است.

 

دسته های این عینک به طور قابل ملاحظه ای از هم دور شده اند.( از حالت موازی خارج شده اند.)

 

یکی از روشها جهت کاهش باز بودن بیش از اندازهی دسته ها (پس از حرارت دادن کمی از منطقه ی اندپیس، جهت عینکهای کائوچوئی) گرفتن حدقه ی فریم به همراه عدسی آن و فشار آوردن انگشت شست به منطقه ی لولای فریم(Endpiece) مطابق شکل زیر می باشد. 

 

یکی از ساده ترین و موفق ترین روشها جهت کاهش باز بودن بیش از حد دسته ها، فشار آوردن منطقه ی لولا بر روی یک سطح صاف است. (شکل زیر)

     

در زمانی که در خم کردن منطقه ی لولا با مشکلی روبرو می شویم، می توانیم عدسی را از حدقه خارج کنیم. سپس به منطقه ی لولا فشار آوریم. 

 

در صورتی که هیچ کدام از روشهای گفته شده مؤثر نباشد. می توان از یک ابزار به نام (انبردست خاص) که یک طرف آن از جنس پلاستیک فشرده و طرف دیگر آن فلزی می باشد، استفاده نمود. بدین صورت که طرف پلاستیکی آن بر روی فریم و قسمت فلزی آن بر روی لولای فلزی فریم قرار می گیرد و به اندازه ی مورد نیاز خم می کنیم. 

 

در عینکهای فلزی طبق شکل زیر، می توان از انبر دست خاص استفاده نمود.( به طور کل جهت استفاده از انبردست هایی که یک طرف آن از جنس پلاستیک فشرده می باشد، در هنگام تنظیم، باید طرف پلاستیکی رادر محلی که امکان آسیب پذیری دارد، قرار دهید.) 

 

در این انبردست ها ممکن است که هر دو طرف، از جنس پلاستیک یا از جنس فلز باشند؛ که هر کدام کاربرد خاصی دارند. 

 

روشهای تغییر و تنظیم زاویه ی پانتوسکوپیک در فریمهای فلزی :

  فریم را در نزدیک محل لولا نگه می داریم، سپس دسته را به طرف پایین خم می کنیم  لولا را توسط انبردست یک سر پلاستیک نگه می داریم و دسته رادر قسمت بالا و پایین لولا، با انبردست دو سر پلاستیک نگه می داریم.

سپس، دسته را به طرف پایین یا بالا خم می کنیم. (شکل زیر)

 

قسمت جلوی فریم را با دست می گیریم. سپس، دسته را از قسمت بالا و پایین محل لولا، با انبردست دو سر پلاستیک نگه می داریم و آن را به طرف بالا یا پایین خم می کنیم. (شکل زیر) 

 

قسمت جلوی فریم را در منطقه ی نزدیک لولا، با دست می گیریم. لولا را با انبردست زاویه دهنده ی دسته، محکم می گیریم. سپس، با انبر فوق آن را خم می کنیم. 

 

لولا را با انبردست زاویه دهنده ی لولا می گیریم. سپس، دسته را با دست گرفته و به پایین خم می کنیم.

 

گاهی اوقات، برای تنظیم دسته ها می بایست از روش سوهان کاری دسته ها استفاده نماییم. (البته با در اختیار داشتن چند سوهان با کاربردهای مختلف) شکل زیر روش گرفتن و نگهداری عینک و اتکای آن به یک میز و یا یک مکان محکم را (جهت عدم جابه جایی و لرزش هنگام سوهان کاری ) نشان می دهد.

 

شکل (a)، نشان دهنده ی اتصال مناسب دسته، با تنهی فریم می باشد. (مشاهده از کنار)

شکل(b)، یک دسته ی سوهان کاری شده ی نامناسب را نشان می دهد. (مشاهده از کنار)

 

شکل A، اتصال صحیح دسته به تنه را نمایش می دهد. (مشاهده از بالا)

شکل B، روش سوهان کاری نادرست دسته را نشان می دهد. (مشاهده از بالا)

 

شکل زیر، آزمایش بالا و پایین بودن دسته ها را به روش تماس با سطح صاف نشان می دهد.

 

در شکل زیر، همان طور که ملاحظه می کنید،انتهای یکی از دسته ها به طرف داخل بیشتر از دیگری خم شده است. جهت رفع مشکل، کافی است که همان منطقه را گرم کرده، سپس به مقدار مورد نیاز تنظیم نمایید.

 

جلو و عقب بودن حدقه ها را می توان، با گرفتن پل توسط دو انبر دست و چرخاندن آنها تنظیم نمود.

 

در هنگامی که عدسیها مانند شکل زیر، جلو و عقب هستند، بهتر است که انبردست A را به عنوان اهرم ثابت در محل پل (که به صورت نزدیکتر است) و انبردست B را به عنوان فشاردهنده و تنظیم کننده، مورداستفاده قرار دهید. 

 

در زمانی که فریم، همانند شکل زیر، از تنظیم خارج شده است، انبردست B را به عنوان اهرم ثابت و انبردست را (که درنزدیکترین نقطه به منطقهی غیر تنظیم قرار گرفته) به عنوان اهرم فشار دهنده، مورد استفاده قراردهید.

 

در شکل زیر عدسیهای تنظیم شده را مشاهده می نمایید.

 

برای تغییر زاویهی دسته در عینکهای فلزی رایج، می توان به روش ساده، قسمت جلوی فریم را محکم دریک دست نگهداشته، دسته ی عینک را بسته و با دست دیگر دسته را خم و تنظیم نمایید. 

 

تنظیم استاندارد پدها:

به طور کلی، ضمن رعایت استاندارد اندازه های زاویهی پدها نسبت به فریم، در هنگام تنظیم، می بایست، رعایت فاکتورهای زیبایی و راحتی بیمار را مد نظر داشت  بهتر آن است که پدها با شیب یبنی هماهنگ گردد. (هرگاه نیروی وارد بر جسم، بر محیط بیشتری تقسیم شود، از فشار وارد بر آن جسم کاسته می شود.) و درهنگام تنظیم، مراقب باشیم که حداقل یک میلی متر،طرف بینی حدقه، با بینی فاصله داشته باشد. در شکل زیر، مقدار استاندارد زوایای پدها در حالات مختلف مشاهده می شود.

 

زاویه از جلو

حد فاصل حدقه تا بینی (مشاهده از روبرو)

 

مشاهده ی زاویه از بالا

زاویهی شیب پدها 

روش کنترل تنظیم افقی فریمهای بدون حدقه (ریم لس)

 

روش کنترل 4 نقطه ی تماس در فریمهای بدون حدقه که در اینجا خط کش مورد نظر، زیر پدها و بر روی عدسی های نصب شده قرار می گیرد.

 

برای اطمینان بیشتر جهت کنترل فریمهای بدون حدقه، یک بار هم لبه ی خط کش را بالای پدها قرار داده و کنترل مینماییم.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Beverly L.
چهارشنبه 2 بهمن 1398 10:06 ب.ظ
This excellent website definitely has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to ask.
Hailey C.
سه شنبه 1 بهمن 1398 07:02 ب.ظ
I used to be able to find good advice from your content.
Lynn Powell
دوشنبه 30 دی 1398 05:50 ب.ظ
Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was truly informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing!
Jenna I.
چهارشنبه 25 دی 1398 03:14 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
sling tv
سه شنبه 24 دی 1398 10:09 ب.ظ
Thankfulness to my father who informed me concerning this web site,
this website is genuinely amazing.
Paige H.
یکشنبه 22 دی 1398 08:10 ب.ظ
Very nice write-up. I absolutely love this site. Keep writing!
Sophia Martin
سه شنبه 17 دی 1398 02:47 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.
asksylphoflight sling tv
یکشنبه 15 دی 1398 10:27 ق.ظ
I was excited to uncover this great site. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!!
I definitely enjoyed every bit of it and I have you bookmarked to check out new information in your
site.
Grace Roderick
شنبه 14 دی 1398 06:58 ق.ظ
This excellent website definitely has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to ask.
https://russellwebster.tumblr.com/
چهارشنبه 11 دی 1398 04:27 ق.ظ
Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know
my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel
free to shoot me an email.
match.com free trial
دوشنبه 9 دی 1398 12:48 ق.ظ
Very quickly this web site will be famous amid all blog users, due to
it's good articles or reviews
Dana Perez
شنبه 7 دی 1398 06:46 ب.ظ
Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!
Mandy Powell
جمعه 6 دی 1398 03:51 ب.ظ
I was able to find good info from your blog articles.
ps4 games
پنجشنبه 21 آذر 1398 12:31 ب.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was
super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and
say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring
blog writer but I'm still new to the whole thing.

Do you have any tips for novice blog writers? I'd definitely appreciate it.
NaomiBew
سه شنبه 19 آذر 1398 11:00 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>xiaomi ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>m i ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>freeВ download ringtone mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://forooshgahfile.ir/post/56/">k g f ringtone download hindi mp3</a>
0960089
ps4 games
پنجشنبه 14 آذر 1398 01:22 ق.ظ
I know this site gives quality depending content and other material, is there any other site which gives these information in quality?
quest bars cheap
دوشنبه 11 آذر 1398 05:36 ق.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation;
we have created some nice practices and we are looking to exchange strategies with
others, be sure to shoot me an e-mail if interested.
tinyurl.com
پنجشنبه 30 آبان 1398 02:08 ب.ظ
Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering
if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding
one? Thanks a lot!
http://tinyurl.com/quest-bars-cheap-29875
چهارشنبه 29 آبان 1398 02:25 ب.ظ
Great article, just what I needed.
quest bars cheap tumblr
شنبه 20 مهر 1398 08:56 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access
consistently quickly.
quest bars cheap
شنبه 6 مهر 1398 10:43 ب.ظ
Wonderful site. Lots of helpful information here.
I'm sending it to a few buddies ans also sharing in delicious.

And certainly, thanks to your sweat!
quest bars cheap
شنبه 16 شهریور 1398 07:09 ق.ظ
Remarkable! Its really remarkable paragraph, I have got much clear
idea concerning from this piece of writing.
descargar facebook
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:27 ب.ظ
Fastidious response in return of this difficulty with solid arguments and telling all about that.
plenty of fish dating site
سه شنبه 22 مرداد 1398 10:43 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and
I find It truly useful & it helped me out much.

I hope to give something back and aid others like you helped me.
plenty of fish
جمعه 11 مرداد 1398 12:50 ق.ظ
I like the valuable info you provide to your articles.
I will bookmark your weblog and check once more right here regularly.

I'm quite sure I will be told many new stuff right here!
Best of luck for the next!
pof
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:00 ب.ظ
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that
would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
plenty of fish dating site
چهارشنبه 2 مرداد 1398 08:53 ق.ظ
Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a
totally different subject but it has pretty much the same page layout and design.
Excellent choice of colors!
natalielise
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:23 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I to find It really
useful & it helped me out much. I hope to present
one thing again and help others such as you aided me.
natalielise plenty of fish
plenty of fish dating site
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:43 ب.ظ
Hi! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site
mobile friendly? My blog looks weird when browsing from
my iphone4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to fix this
issue. If you have any recommendations, please share.

Thanks!
how to get help in windows 10
پنجشنبه 27 تیر 1398 01:33 ق.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this blog on regular basis to obtain updated from latest news update.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو